Alojz Hofbauer

Alojz Hofbauer (1892-1972) je bil učitelj, ki se je odlikoval v društvenem delu in kot vnet zbiralec gradiv za zgodovinske in etnološke zbirke, saj je pripravil osem muzejskih razstav: šolsko, steklarsko, splošno krajevno ...

« They were here

Interactive map of Zasavje

Find the points of interest in Zasavje.