Alojz Prašnikar

Alojz Prašnikar (1821-1889) je bil eden najbolj podjetnih in znanih gospodarstvenikov svojega časa. Zgradil je več tovarn, zdravilišči v Kamniku in na Izlakah, železnice in ceste je gradil vse od Švice do Madžarske.

Leta 1887 je v rojstnih Izlakah uredil zdravilišče Medijske toplice in v njegov park postavil Valvasorju posvečeno tristrano kamnito piramido, ki še vedno stoji.

« They were here

Interactive map of Zasavje

Find the points of interest in Zasavje.