Ana Dimnik

Ana Dimnik (1852-1921) je bila glasna zagovornica enakopravnosti slovenskega jezika z nemškim in združitve slovanskih narodov v eni državi. Zaradi njenih svobodomiselnih pogledov in pogumnega delovanja so ji nadeli naziv slovenska mati.

V gostilni Dimnik v Trbovljah, ki jo je vodila, je urejena njena spominska soba, na pročelju hiše pa je spominska plošča z njenim reliefom, delom kiparja Franca Bernekerja.

« They were here

Interactive map of Zasavje

Find the points of interest in Zasavje.