Anton Sovre

Anton Sovre (1885-1963) je bil izvrsten filolog in prevajalec iz grščine ter latinščine, saj je prevedel več kot trideset najpomembnejših mojstrovin antične književnosti: od Homerjevih Iliade in Odiseje do Ajshilovih, Sofoklejevih in Evripidovih tragedij.

V rojstni Šavni Peči so postavili obeležje z njegovim kipom, delom Viktorja Plestenjaka, njegovo ime nosi občinska knjižnica v Hrastniku in državne nagrade za prevajalske dosežke.

« They were here

Interactive map of Zasavje

Find the points of interest in Zasavje.