Bajdetov graben

Bajdetov graben je globoka grapa, ki prereže gozdno pobočje, ki pod zaselkom Matica pod Kumom strmo pada v sotesko Save. Grapa nosi ime tudi po potoku Ribniku, ki teče po njem. Na kratki poti tvori kar sedem slapov, ki so visoki od dveh do petnajstih metrov. V sušnih obdobjih so spodnji slapovi suhi, sicer pa je vodni vir dovolj izdaten, da si je steklarna uredila zajetje za svoj vodovod. Soteska ima zaradi neokrnjenosti veliko kulturno in estetsko vrednost.

« Natural Heritage

Interactive map of Zasavje

Find the points of interest in Zasavje.