Bogenšperk

Renesančni grad Bogenšperk je eden najpomembnejših kulturnih spomenikov na Slovenskem. Leži na severnih obronkih dolenjskega gričevja, ob glavni cestni povezavi Zasavja z Dolenjsko. Grad so začeli verjetno graditi leta 1511, ko je potres uničil njegovega predhodnika, grad Lichtenberg. V drugi polovici 17. stoletja je na njem Janez Vajkard Valvasor ustvarjalk svoja znamenita dela.

« Arround the corner

Interactive map of Zasavje

Find the points of interest in Zasavje.