Čemšeniška planina

Varovano območje Čemšeniške planine obsega 3,16 kvadratnega kilometra sončnih južnih pobočij, ki jih poraščajo mešani gozdovi in predvsem v višjih predelih polsuhi travniki. Gorski ekstenzivno gojeni travniki in ilirski bukovi gozdovi so evropsko pomemben habitatni tip.

Suhi in topli travniki so življenjski prostor metulja travniški postavnež (Euphydryas aurinia) iz družine pisančkov. Pestro členjeni gozdni robovi s presvetljenimi gozdnimi območji in jasami pa so bivališče metulja črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria) iz družine medvedkov.

Photo gallery

« Unspoiled Nature

Interactive map of Zasavje

Find the points of interest in Zasavje.