Cerkev Marijinega rojstva

Cerkev Marijinega rojstva na Zasavski sveti gori se posredno omenja leta 1364, ko je bila še podružnica vikariata Vače. Sedež samostojne župnije je od leta 1875. V zadnji četrtini 15. stoletja so jo obdali s trdnim taborskim obzidjem in zgradili mogočen stolp, današnji prostostoječ zahodni zvonik. V ostankih obzidja so se ohranile gotsko oblikovane strelnice. Razširjena in baročno preoblikovana je bila sredi 18. stoletja, le v ostenju prezbiterija so ostala zazidana gotsko profilirana okna.

V notranjosti cerkve sta največja zanimivost sto let stara stranska oltarja, značilno delo tirolske delavnice Jožefa Obletterja iz St. Ulricha v Val Gardeni. V vplivno območje slikovitega spomenika, romarske cerkve in taborskega obzidja, sodi še kapelica na vzhodnem vznožju obzidja, župnišče, stavba s kapelo in lesenim stolpičem.

« Sacral Heritage

Interactive map of Zasavje

Find the points of interest in Zasavje.