Cerkev svete Neže

Cerkev svete Neže na Kumu je večinoma iz 17. stoletja. Njena posebnost je samostojen kamnit zvonik na zahodni strani. Cerkvena ladja je tako kot prezbiterij v osnovi pravokotna: na severni strani je razširjena s kapelo, na južni s starejšo zakristijo. Cerkev je bila nekdaj najpomembnejši romarski cilj Dolenjcev.

Cerkev ima tri oltarje, nekdaj dragocena notranja oprema pa je večinoma izginila. Ob treh oltarjih izstopa prižnica s kovano ograjo, med novejšo opremo pa kor, ki so ga uredili po načrtih arhitekta Jožeta Kregarja.

« Sacral Heritage

Interactive map of Zasavje

Find the points of interest in Zasavje.