Cerkev svetega Martina

Cerkev svetega Martina v starem mestnem jedru Trbovelj naj bi domnevno stala na mestu starega rimskega templja in kasnejšega krščanskega svetišča iz 13. stoletja, prva verodostojna omemba pa je iz leta 1330. Današnjo stavbo so gradili in širili v različnih obdobjih: ladja je iz začetka 18. stoletja, prezbiterij iz konca istega stoletja, mlajši sta obe kapeli, s katerima je dobila tlorisno obliko križa, in zakristija. Sedanjo podobo je dobila v 19. stoletju, ko je bila glavna ladja podaljšana za pevski kor.

Cerkvena oprema je večinoma baročna, med dragocenostmi pa izstopajo glavni oltar iz leta 1770 in freske Janeza Wolfa, s katerimi je poslikal obok ladje in prezbiterija. V fasado vzidane rimske kamne so pri obnovi 1985 prenesli v staro župnišče.

« Sacral Heritage

Interactive map of Zasavje

Find the points of interest in Zasavje.