Dobovec

V jedru gručasto naselje se razteza tudi ob poteh, ki vodijo v savsko dolino, proti Kumu in predvsem v smeri proti Radečam. Dobovec je središčno naselje krajinskega parka Kum, v njegovi okolici je veliko pomnikov naravne dediščine. Sam kraj ima 170 prebivalcev.

« Settlements

Interactive map of Zasavje

Find the points of interest in Zasavje.