Janez Vajkard Valvasor

Janez Vajkard Valvasor (1641-1693) je bil najbolj vsestranski in znamenit kranjski učenjak, saj ga je zanimala zgodovina, etnologija, kartografija, naravoslovje, tehnika; bil je zbiratelj, pisec, risar, založnik, izumitelj, popotnik. Vrh njegovega znanstvenega dela obsežna Slava vojvodine Kranjske, prvi sistematični prikaz slovenske zgodovine, ozemlja in načina življenja.

Na pročelju kapele medijskega gradu, kjer je družinska grobnica Valvasorjev in kjer je najbrž bil pokopan, je spominska plošča z Valvasorjevim doprsjem, delom Vladimirja Štovička.

« They were here

Interactive map of Zasavje

Find the points of interest in Zasavje.