Kisovec

Kisovec je nekdanje rudarsko središče, ki se je razraslo po selitvi rudarjenja v bližnje Loke. Urbanizirano gručasto naselje v dolini Medije šteje nekaj več kot 1800 prebivalcev. Stara rudarska naselja so se v veliki meri že umaknila novejšim stanovanjskim in poslovnim zgradbam. V kraju sta dve trgovski središči , industrijski objekti pa večinoma leže na zahodnem robu naselja.

« Settlements

Interactive map of Zasavje

Find the points of interest in Zasavje.