Knezdol

Knezdol s številnimi majhnimi zaselki je staro naselje na severnem robu Trbovelj, saj je tod nekdaj peljala pomembna vozna pot čez Podmejo proti Marija Reki in naprej v Savinjsko dolino. Ohranjeno je precej starih hiš, kašč in drugih spomenikov kmečkega stavbarstva.

« Settlements

Interactive map of Zasavje

Find the points of interest in Zasavje.