Kolovrat

Kolovrat je staro naselje, ki je izgubilo nekdanjo moč in veljavo. V jedru gručasta vas s cerkvijo sv. Lovrenca raztegujejo številni okoliški zaselki. Vas, ki jo na vhodu straži obnovljeni kolovraški grad, prvič omenjen sredi trinajstega stoletja, danes šteje le še 140 prebivalcev.

« Settlements

Interactive map of Zasavje

Find the points of interest in Zasavje.