Kopitnik

Varovano območje Kopitnika, ki ga mnogi razglašajo za botanični biser, obsega dobre tri kvadratne kilometre, ki ledvičasto objemajo vrh Kopitnika. Varovana habitatna tipa sta karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok in ilirski bukovi gozdovi.

Vegetacija skalnih razpok so asketske rastline, ki uspevajo v suhih rastiščih z malo siromašne prsti, rastline pa so izpostavljene sončni pripeki, močnemu vetru, pogostim nalivom in velikim temperaturnim nihanjem. Ilirski bukovi gozdovi od drugih bukovih gozdov izstopajo zaradi večje vrstne pestrosti.

« Unspoiled Nature

Interactive map of Zasavje

Find the points of interest in Zasavje.