Kovk

Kovk in sosednje Krnice sta stari naselbini s številnimi zaselki nad savsko ožino, kjer skupaj živi okrog 230 ljudi. Na krčevinah so zrasle kmetije, za katere je značilen visok delež stavbne kulturne dediščine: domačije, kozolci, hrami, kašče in kleti.

« Settlements

Interactive map of Zasavje

Find the points of interest in Zasavje.