Lovski gradič

Grofovska lovska hiša, po nekdanjih lastnikih imenovana tudi Peklarjeva hiša ali Arzenškova hiša, naj bi bila najstarejša hiša v Trbovljah. Sama zgradba nosi letnico 1695, njena predhodnica pa je omenjena tudi v stoletje starejšem urbarju. Obnovljena je bila v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so v njej uredili restavracijo in občinske protokolarne prostore.

« Cultural Heritage

Interactive map of Zasavje

Find the points of interest in Zasavje.