Medijska graščina

Prvotno skromni dvor Medija so Valvasorji v 16. stoletju pozidali v precej razsežen dvorec, zgradili so tudi kapelo Rožnovenske Matere božje. Med drugo svetovno vojno je bil miniran, tako da je deloma ohranjena le zahodna stena najstarejšega, vzhodnega trakta. Kapela, v kateri naj bi bil pokopan učenjak Janez Vajkard Valvasor, je bila restavrirana leta 1990. V neposredni bližini propada nekdanja konjušnica. Travnik pri gradu, nekdanji park, je danes občasno prireditveni prostor.

« Cultural Heritage

Interactive map of Zasavje

Find the points of interest in Zasavje.