Miha Marinko

Miha Marinko (1900-1983) je že kot najstnik deloval v različnih organizacijah in bil zaradi sindikalnega in političnega dela preganjan in zaprt. Po drugi svetovni vojni je opravljal številne odgovorne funkcije, bil je tudi predsednik slovenske vlade in ljudske skupščine.

Narodni heroj ima doprsni kip v Zagorju, Marinkov hram na robu Gabrskega, kjer je nekaj časa živel, pa je etnološki spomenik.

« They were here

Interactive map of Zasavje

Find the points of interest in Zasavje.