Mlinše

Mlinše so postale krajevno središče območja ob zgornjem toku Medije in Kandrščice, potem ko je to vlogo izgubil nekdaj pomembnejši Kolovrat. Število prebivalcev se je v zadnjih sto letih potrojilo, na sedanjih 260, okrog krajevnega jedra pa so zrasle nove stanovanjske zgradbe.

« Settlements

Interactive map of Zasavje

Find the points of interest in Zasavje.