Najdišča fosilov

Pri odkopavanju premogovih žil v Zasavju so že v preteklosti naleteli na izjemno zanimive fosile: okostja rib, želvje oklepe, školjke, rake. Danes takšne priložnosti ponujajo predvsem kamnolomi apnenca in laporovca, vendar se je treba v aktivnih kamnolomih, kakršna sta Plesko nad Trbovljami ali Lipovica pri Izlakah, za obisk dogovoriti in upoštevati vsa varnostna navodila.

Omenjena kamnoloma, prav tako pa tudi opuščeni kamnolomi in druga območja, kjer je bila odstranjena krovna zemljina, ponujajo številne najdbe miocenskih in oligocenskih fosilov. Tako s v družbi Lafarge Cement že razstavili fosile iz kamnoloma Plesko, v zagorski IGM, ki pridobiva apnenec v Lipovici, pa so podobno namero najavljali že pred leti.

« Natural Heritage

Interactive map of Zasavje

Find the points of interest in Zasavje.