Planinski dom v Gorah

Planinski dom v Gorah ponuja eno dvoposteljno sobo, tri triposteljne sobe, eno štiriposteljno sobo, eno petposteljno sobo, eno šestposteljno sobo in eno sobo s skupnimi ležišči z možnostjo opreme dodatnih ležišč. Nekatere sobe imajo lastno kopalnico in sanitarije.

Sobe
1 dvoposteljna soba
3 triposteljne sobe
1 štiriposteljna soba
1 petposteljna soba
1 šestposteljna soba
1 soba s enajstimi ležišči
možnost opreme dodatnih ležišč

Planinski dom v Gorah
Gore 42, 1431 Dol pri Hrastniku
+386 (0)40 648 100, +386 (0)3 56 48 100
branka.jovicic@gmail.com

« Mountain Huts

Interactive map of Zasavje

Find the points of interest in Zasavje.