Podkum

Podkum je precej obsežno naselje s številnimi zaselki in samotnimi kmetijami na prisojni strani Kuma. V naselju, v katerega središču so cerkev, šola in družbeni dom, živi okrog 230 ljudi. Območje je bogato z naravno dediščino.

« Settlements

Interactive map of Zasavje

Find the points of interest in Zasavje.