Reber

Reber je ozek skalni pas ob reki Savi, ki ga omejujeta potoka Mošjak in Mošenik. 71 hektarov strmih in krušljivih dolomitnih pobočij nad levim bregom Save poraščajo dinarski gozdovi rdečega bora, ki so evropsko pomemben habitatni tip.

Rdeči bor je pionirska vrsta, ki med prvimi zarašča prizadeto pokrajino, a se zaradi slabše konkurenčnosti uspe obdržati le na slabših rastiščih, kjer druge drevesne vrste ne uspevajo.

« Unspoiled Nature

Interactive map of Zasavje

Find the points of interest in Zasavje.