Rimska naselbina

Pri Podkraju so arheologi našli številne drobne predmete in ostanke arhitekture rimskega naselja s štirimi stavbami in svetiščem iz prvih stoletij našega štetja. Temelje svetišča so po izkopavanjih rekonstruirali in jih na mestu odkritja postavili na ogled. Območje so načrtno raziskali konec prejšnjega stoletja, saj so tam že v 19. stoletju po naključju naleteli na šest rimskih zaobljubnih žrtvenikov.

« Cultural Heritage

Interactive map of Zasavje

Find the points of interest in Zasavje.