Rudarske kolonije

Rudarske kolonije se pojavljajo v vseh treh zasavskih občinah, njihova številčnost in zgoščenost v Trbovljah pa je posebnost v srednjeevropskem prostoru. Graditi so jih začeli proti koncu 19 stoletja, mnoge med njimi pa so danes razglašene za etnološke spomenike.

Večina kolonij je bila zgrajena na vzhodnem pobočju nad trboveljsko dolino – med njimi tudi Kurja vas in Terezija – za kateri velja varstveni režim prve stopnje. Na vhodu v mestno središče z južne strani cesto spremlja slikovita kolonija Za cesto, v samem središču je kolonija Njiva z muzejskima rudarskima stanovanjema, na severnem robu mesta pa Občinska kolonija, ki je bila prva v celoti prenovljena kolonija pri nas.

« Cultural Heritage

Interactive map of Zasavje

Find the points of interest in Zasavje.