Šavna Peč

Šavna Peč je razloženo naselje z gručastim jedrom na planoti nad ozko savsko dolino. V kraju živi sto ljudi. Slikovit prizor nudijo njive in travniki, ki kot plastnice poudarjajo strma pobočja, značilni so številni kozolci in druga stavbna dediščina.

« Settlements

Interactive map of Zasavje

Find the points of interest in Zasavje.