Slap Sušjek

Ob stari cesti, ki povezuje Radeče in Šmartno pri Litiji, se v ozki grapi potok Sušjek razpre v tri slikovite slapove. Najprej voda strmoglavi v petmetrski slap, sledi trikrat višji slap, ki v dveh krakih pada po z mahom in lehnjakom obraslih skalah, nekoliko nižje, ob samem vhodu v grapo, pa se razpre v še zadnji slap.

Ob cesti so informacijske table, sama pot ob slapišču je zelo lepo urejena, ob stopnicah je ograja iz debel, pred velikim slapom pa so na manjšem platoju tudi klopi za obiskovalce.

« Natural Heritage

Interactive map of Zasavje

Find the points of interest in Zasavje.