Trbovlje

Občina Trbovlje je po velikosti podobna hrastniški, saj meri 58 kvadratnih kilometrov, a je gostota prebivalcev precej višja. Kljub upadanju števila prebivalstva v zadnjih letih je teh še okrog 17.500, skoraj vsi pa žive v mestu v ozki dolini Trboveljščice. Trbovlje so tako največje mesto v Zasavju, kjer ima sedež večina regijskih ustanov.

Nekaj majhnih naselij in osamljenih kmetij se je razvilo v mesto, ko je Franc Maurer začel leta 1804 na Lakonci kopati premog, nesluteno rast pa sta prinesla železniška povezava in ustanovitev Trboveljske premogokopne družbe. Hkrati s to so rasla delavska naselja in industrijski obrati cementarne, elektrarne, strojna in elektroindustrija ...

Središče mesta se razpoteguje od nekdanjih rudniških Vod do starega jedra okrog cerkve sv. Martina. Ob občinskih ustanovah so tu našle prostor tudi splošna bolnica, dve srednji šoli, sodišče, muzej in še nekatere regijske ustanove.

« Municipalities

Interactive map of Zasavje

Find the points of interest in Zasavje.