Turistična kmetija Zorec

Turistična kmetija Zorec je postavljena v strmem pobočju doline med Smučidolom in Kračami: pod medijskim gradom zapustimo cesto Izlake-Vače in zavijemo v smer proti Šemniku. Sedeži, druga ponudba, tri sobe.

Ponudba
Zaključnim družbam ponujajo jedi po izbiri, ponudba kolin. Na vašo željo poskrbijo tudi za glasbo.

Odprto
Ob koncu tedna za zaključene skupine

Photo gallery

Turistična kmetija Zorec
Smučidol 4, 1411 Izlake
+386 (0)3 56 79 560

« Tourist Farms

Interactive map of Zasavje

Find the points of interest in Zasavje.