Turje

Hrastniška občina se razprostira na 59 kvadratnih kilometrih, ki jih poseljuje nekaj več kot deset tisoč prebivalcev. Današnje meje je občina dobila v šestdesetih letih prejšnjega stoletja z združitvijo Hrastnika, nekdanje samostojne občine Dol in ob Savi ležečega Podkraja. Kraju so dali ime nekdaj bogati hrastovi gozdovi, zato so hrast na belem ščitu upodobili tudi v občinskem grbu.

Odmaknjeni mir se je začel rušiti leta 1822, ko so v Žuganju začeli kopati premog. To se je razmahnilo, ko je sredi 19 stoletja mimo mesta stekla južna železnica. Prišli so tuji industrialci in postavili še vedno delujoči steklarno in kemično tovarno, ki sta mesto dokončno spremenili v industrijsko središče.

Današnje mestno središče je na nekdanjem rudniškem območju, ki je bilo z gosto stanovanjsko pozidavo, gradnjo poslovnih prostorov, izobraževalnih in kulturnih ustanov ter športnih objektov v zadnjih desetletjih povsem spremenjeno.

« Settlements

Interactive map of Zasavje

Find the points of interest in Zasavje.