Valvasorjeva piramida

Najstarejši javni spomenik v Zasavju je tristrana piramida, ki jo je Alojzij Prašnikar v Medijskih Toplicah postavil v čast Janezu Vajkardu Valvasorju, ko je leta 1877 zgradil prvo kopališče. Na drugih dveh stranskih ploskvah sta opisa kraja in termalne vode ter njenega zdravilnega učinka, povzeta iz njegove Slave vojvodine Kranjske.

« Cultural Heritage

Interactive map of Zasavje

Find the points of interest in Zasavje.