Zagorje ob Savi

Med zasavskimi občinami je najrazsežnejša zagorska, saj s 147 kvadratnimi kilometri presega skupno površino drugih dveh. Število prebivalcev je podobno tistemu v Trbovljah, a je poselitev manj zgoščena, več je starih in novejših naselbinskih jeder zunaj mesta.

Prvi poskusi odkopavanja premoga segajo v leto 1755, pred tem pa je bilo območje kmetijsko. Ob desetinah cerkva na fevdalni čas spominjajo tudi ruševine več gradov. Premog je povzročil hitro industrializacijo in nastanek različnih industrijskih obratov, tako da je bilo mesto nekaj časa največje delavsko središče na Kranjskem.

Mestno središče je danes precej zgoščeno na prostoru med rečico Medijo in starim jedrom: tu je poleg stanovanjskih zgradb tudi večina izobraževalnih in kulturnih ustanov. Mesto se širi po dolinah Medije, kjer so se nekdanje Toplice že zlile z njim, in Kotredeščice, kjer je bila zgrajena večina novih športnih objektov.

« Municipalities

Interactive map of Zasavje

Find the points of interest in Zasavje.